Ljuset i mörkret…

Vi får många frågor rörande extraljusinkopplingar just nu!

Framförallt är det nya bilar som vållar problem. Problemen kommer ofta av att det i många bilar saknas EN enskild helljuslampa i lyktan, utan flera ljuskällor samarbetar för att skapa den ljusbild vi kallar helljus.

Det vi förr tog för givet fungerade som en signal till vårt extraljusrelä, är idag bara några ettor och nollor i en datatrafik i bilens CAN-nät. Därför behöver vi något som avkodar den signalen och ger oss en signal vi kan styra extraljusen med.

Nu finns informationen per bilmodell (än så länge ett begränsat antal modeller , men Vi jobbar på!) under respektive "bil-flik" och där väljer Ni "Tillbehör" och sedan rätt modell.